Sverige är idag ett av Europas mest Israel-negativa land. Det vill vi ändra på! Det kommer att krävas ett hårt och målmedvetet arbete för att nå detta. Vi är övertygade om av vi kommer att lyckas - men vi behöver din hjälp! Bli medlem, aktivera dig i din lokalförening, stöd vårt arbete med donationer och få vårt nyhetsbrev.

Vi vill även vara en plattform och en mötesplats för alla Israelvänner. En mötesplats där vi tillsammans kan planera och genomföra olika aktiviteter, projekt och utspel för att hjälpa, försvara och stödja Israel på alla nivåer, inte minst i media.

I detta väldigt viktiga arbete för Mellanösterns enda demokrati behövs alla Israelvänner. Du är varmt välkommen att bli medlem och bli en del av en växande rörelse. Varje medlem är väldigt viktig och det finns uppgifter för alla. Tillsammans är vi en stark röst för Israel.

Vi arbetar för att

  • Öka kunskapen om Israel
  • Öka förståelsen för Israel
  • Stärka banden mellan Sverige och Israel

Läs mer om Vänskapsförbundet Sverige-Israel! >