Sverige är idag ett utmanande land när det kommer till att visa öppet att man är vän med Israel. Det vill vi ändra på! Det kommer att krävas ett hårt och målmedvetet arbete för att nå detta. Vi är övertygade om av vi kommer att lyckas - men vi behöver din hjälp! Bli medlem, aktivera dig i din lokalförening, stöd vårt arbete med donationer och få vårt nyhetsbrev.

Vi arbetar för att

  • Öka kunskapen om Israel
  • Öka förståelsen för Israel
  • Stärka banden mellan Sverige och Israel

Vi gör det genom att

  • Delta i debatten om Israel
  • Främja officiella och privata kontakter med organisationer och enskilda i Israel
  • Arrangera resor till Israel
  • Främja kunskap om och förståelse för kultur, religion och samhällsförhållanden i Israel
  • Sprida information om Israel via digitala kanaler, nyhetsbrev samt på webbplatsen

Vi vill även vara en plattform och en mötesplats för alla Israelvänner. En mötesplats där vi tillsammans kan planera och genomföra olika aktiviteter, projekt och utspel för att stödja de svensk-israeliska relationerna på alla nivåer.

I detta väldigt viktiga arbete för Mellanösterns enda demokrati behövs alla Israelvänner. 

Du är varmt välkommen att bli medlem och bli en del av en växande rörelse. Varje medlem är väldigt viktig och det finns uppgifter för alla. Tillsammans är vi en stark röst för Israel. 

Korta fakta om verksamheten

Vänskapsförbundet Sverige-Israel är ett religiöst och politiskt obundet vänskapsförbund med syfte främja kulturellt utbyte och information om Israel som sin främsta målsättning. Sverige-Israel består av 3000 medlemmar i ca 20 lokalföreningar över hela Sverige. Vänskapsförbundet Sverige-Israel är medlem i den Europeiska vänföreningen till Israel, European Alliance for Israel, EAI

Vänskapsförbundets Sverige-Israels historia

Staten Israel är bara fem år gammal, då Samfundet Sverige-Israel (SSI) föds genom ett upprop av historieprofessorn Hugo Valentin i Riksdagshuset åttonde maj 1953. Uppropet har följande ordalydelse:

"I Sverige finns ett starkt, på olika sätt manifesterat intresse för staten Israel. Den svenska pressen ägnar detta land stor uppmärksamhet och många svenskar har börjat besöka landet. De intryck de medfört därifrån har på olika sätt delgivits den svenska allmänheten. För att på olika sätt verka för ökat andligt utbyte de båda länderna emellan och för närmare kännedom i Sverige om Israel har en sammanslutning bildats, kallad Samfundet Sverige-Israel."

Till Stockholmssamfundets förste ordförande utses juridikprofessorn Åke Holmbäck, vilken senare följs av andra prominenta gestalter: botanikprofessorn Hugo Oswald (1957-1968), pastor Einar Rimmerfors (1968-1973), biskop Ingemar Ström (1973-1975) och professor Torgny Segerstedt (1975-1978).

Samfundet blir väl förankrat bland ledande gestalter i svenskt kulturliv och dess introduktion i offentligheten blir en lysande festlighet i Gyllene Salen, Stadshuset i februari. 1954.

Hedersgäst och huvudtalare är Israels dåvarande arbetsminister Golda Meir, som senare blir premiärminister. Andra samfundsgäster under 50-talet är Ben-Gurion, Abba Eban och Yigal Allon.

1954 grundas samfunden i Göteborg och Malmö och samma år har samfunden 560 medlemmar. Flera bekanta svenskar har passerat revy i medlemsförteckningen. Dess förste hedersledamot blir detta år Herbert Tingsten, en varm Israelvän.

Statsminister Tage Erlanders och utbildningsminister Olof Palmes statsbesök i Israel 1966 resulterar i ett ökat intresse för Israel och för samfunden. Olof och Lisbeth Palme blir medlemmar 1967 men begär utträde året därpå.

Bland deltagarna vid Stockholmssamfundets årsmöte 1970 finns namn som Johannes Edfeldt, Svante Foerster, Torgny Segerstedt, Axel Strand, Arne Geijer, Ingmar Ström, Inga Thorsson, Bo Siegbahn och Cordelia Edvardsson.

Tanken på en riksorganisation föds redan vid Samfundets tillblivelse 1953 men kommer inte formellt på dagordningen förrän 1974.

Enligt ett styrelseprotokoll från jan. 1974 "gäller det främst att tillgodose nytillkomna medlemmar spridda över landet". En samarbetskommitté tillsätts med Torgny Segerstedt som ordförande, och Erik Sandberg, Västerås, som verkställande. 1978 är startåret för det som nu går under beteckningen riksorganisationen Samfundet Sverige-Israel.

Riksorganisationens förste ordförande är Torgny Segerstedt 1978-85.

Därefter följer: Knut Ahnlund 1985-1989

 Ann-Cathrine Haglund 1989-1994

 Jan-Erik Wikström 1994-1997

 Örjan Kättström 1997-2000

 Hadar Cars 2000-2003

 Gunnar Hökmark 2003-2012

 Elisabeth Svantesson 2012-2013

 Annelie Enochson 2013-2015

Mathias Sundin 2015-2018.

Nuvarande ordförande är Lars Adaktusson.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel nuvarande organisatoriska form kan spåras till 2016 då man slog ihop olika samfund ute i landet och genomförde en centralisering.

 

Kunskap om Israel gör dig till Israelvän!

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Ordförande Lars Adaktusson

Vice ordförande Mats Fält

Prenumerera på vårt veckomail

* obligatoriskt fält